Kvinde der køber med børnepengekredit online

Børnepengekredit

Køb nu og betal først næste gang der kommer børnepenge. Se populære danske webshops som tilbyder dig at betale med børnepenge herunder.

Børnepengekredit er en service, som mange webshops tilbyder dig som kunde – også i 2024. På den måde kan du bestille dine varer nu og få dem tilsendt med det samme – men først betale senere. Netbutikken venter nemlig med at trække pengene, til der kommer børnepenge næste gang.

De fleste steder er servicen gratis, men i nogle webshops koster det et lille beløb. Som regel omkring 39 kroner.

Nogle butikker har børnepengekredit som betalingsmetode – i andre skal du blot skrive det i kommentarfeltet.

Nedenstående liste med børnepengekredit er senest opdateret februar 2023.

Få gratis børnepengekredit her

Luksusbaby.dk (populær)Kids-world.dk (populær)Loukrudt.dkUgleunger.dkSmartkidz.dkOvellie.dkMammashop.dkAbeungen.dk

Over 42 webshops med børnepengekredit

Der er dog mange flere webshops, der tilbyder børnepengekredit end den ovenstående og du finder i alt 42 forskellige ved hjælp af menuen. Her er de enkelte netbutikker inddelt efter, hvad du kan købe i de pågældende shops. Det gør det nemt at finde en webshop, der sælger børnesko hvis det er dét du mangler – eller legetøj hvis du er på udkig efter en gave.

Der tilbydes børnepengekredit frem til faste datoer

Børnepengene udbetales på faste datoer:

  • 20. januar
  • 20. april
  • 20. juli
  • 20. oktober

Er den 20. en lørdag, søndag eller helligdag, får du børnepenge den sidste hverdag inden. Er den 20. januar således en søndag, får du altså børnepenge fredag den 18. Det vil også være denne dag, webshoppen trækker beløbet på din konto, hvis du har benyttet dig af børnepengekredit.

Nogle webshops tilbyder børnepengekredit 2 kvartaler frem. På den måde kan du eksempelvis bestille varerne i februar og vente med at betale til du får børnepenge i juli.

Børnepenge for første gang – og sidste gang

Se hvor du kan få børnepengekredit

Hvis du er nybagt mor eller far, får du børnepenge første gang i kvartalet efter, du har født.

Et nyt kvartal starter enten den 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.

Føder du den 31. december, får du således de første børnepenge den 20. januar, fordi du har født dagen inden et nyt kvartal begynder.

Føder du den 1. januar, må du vente med at få børnepenge indtil den 20. april, fordi du har født i samme kvartal, som der kommer børnepenge.

Når barnet fylder 15, får du ikke længere børnepenge en gang i kvartalet, men i stedet en såkaldt Ungeydelse, som udbetales hver måned.

Du får Ungeydelse for sidste gang i måneden inden barnet fylder 18. Fyldte dit barn 18 i september, får du således den sidste udbetaling i august.

Så meget får du i børnepenge

Alle nedenstående tal for børnepenge er hentet på Borger.dk.

Satserne for børnepenge 2024 er:

  • 0-2 år: 5.124 kroner
  • 3-6 år: 4.056 kroner
  • 7-14 år: 3.192kroner
  • 15-18 år: Månedlig ungeydelse: 1.064 kroner.

Det kvartal dit barn fylder 15, får du børnepenge i de måneder, barnet er 14 – og i den måned barnet fylder 15, får du i stedet Ungeydelse.

Hvis dit barn har fødselsdag 24. marts, vil du således modtage børnepenge for januar og februar, som bliver udbetalt den 20. januar – blot vil beløbet være  1/3 lavere end normalt, fordi der er trukket en måned fra.

Den sidste torsdag i marts vil du så i stedet få udbetalt den første Ungeydelse. Fremadrettet vil du modtage ydelsen den sidste torsdag i hver måned.

Børnepenge skal deles i nogle tilfælde

I bor sammen

I får automatisk en halvdel hver.

I bor hver for sig

Er I flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, bliver Børne- og ungeydelsen udbetalt til den af forældrene, barnet har bopælsadresse hos.

Er I flyttet fra hinanden den 19. oktober 2021 eller derefter får begge forældre en halvdel hver.

Du har fuld forældremyndighed

Du får hele beløbet selv.

Har du ikke fået børnepenge?

Er dine børnepenge ikke kommet?

SKAT kan tilbageholde enten hele beløbet eller dele heraf, hvis du mangler at betale for daginstitution (dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO). Du vil dog modtage et brev i E-boks om det, hvis det er aktuelt.

Har du gæld til SKAT, bør du derfor være påpasselig med at anvende webbutikkernes tilbud om børnepengekredit, da shoppen vil hæve pengene på dit kort, uanset om børnepengene er gået ind på din konto eller ej. Det kører nemlig helt automatisk.

Engang imellem kan SKAT dog også være i tvivl, om du har gæld til det offentlige. For eksempel hvis du skyldte SKAT penge sidste gang. I dette tilfælde kan SKAT derfor skullebruge nogle dage på at sikre sig, din gæld er afviklet. Det kan forsinke udbetalingen af børnepengene.

Af og til sker det dog også, at der opstår udbetalingsfejl hos Udbetaling Danmark (som står for udbetalingen af børnepengene) eller bankerne. Det er hvad der kan ske. Det vil dog også resultere i, at børnepengene er nogle dage forsinkede. Er det tilfældet, vil du som regel kunne finde informationer om det i enten dagspressen eller på Udbetaling Danmarks hjemmeside eller telefonsvarer.

Er du i tvivl om, hvorfor du ikke har fået børnepenge, kan du altid ringe til Udbetaling Danmark på deres direkte nummer, som er 70 12 80 62.

Copyright 2024 - Pilanto Aps